رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

اگه آدمی توی زندگیتون هست که از صحبت کردن براش خسته نمیشید ، خوشحال باشید ...

اگه آدمی توی زندگیتون هست که از گوش کردن به حرفاش سیر نمیشید ، خوش به حالتون ...

اما اگه آدمی توی زندگیتون هست که وقتی حرفش میوفته همزمان بهم میگید که از صحبت کردن

باهات لذت میبرم ، شما خیلی خوشبختید ، باور کنید :)


  • آقای بنفش