رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

بهرام که گور میگرفتی همه عمر ...    :)))))

+ اخبار وبلاگستان :]


  • آقای بنفش