رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

از بزرگترین شکست هام وقتهایی بود که میخواستم جای خالی یه مرد دیگه رو توی قلب یه زن بگیرم


  • آقای بنفش