رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

خود کشی شغلِ عکاسی بود که همه شهر عاشق عکسهایش بودند

و او فقط از معشوقه اش عکس میگرفت ...


  • آقای بنفش