رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

یکی از معجزاتش اینه که وقتی نیست یه جوریه که انگار هست ،
و وقتی هست انگار دیگه هیچ کس نیست ، فقط خودشه ، فقط خودش ...

  • آقای بنفش