رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

" دلم نمیخواد غروب شه و ببینمش ، از اون روز به بعد دیگه غروب رو نگاه نکردم

  من به همه ی غروبهای بدون تو پشت میکنم "


  عاشق تماشای غروب بود ...


  • آقای بنفش