رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

متولد شدی از نور و غزل

و فرود آمدی از قله ی ماه ، روی خوشحالترین سیاره  :))


  • آقای بنفش