رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

وقتی ازم دوری شب نقطه چین میشه 
دیــوار این خونه دیــــــــــوار چین میشه 
وقتی ازم دوری از زنــــــــدگی سیـــرم 
دنیــا رو بـا قلبت انـــدازه می گـــــــیرم
 
 
 
:: آلبوم " دنیای این روزای من " ، هیچوقت از شنیدنش سیر نمیشم :)

  • آقای بنفش