رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

تو جواب یکی از کامنتاش نوشته بود " دلتنگی یه درد دوست داشتنیه " 

خیلی طول کشید بفهمم چی میگه ...


  • آقای بنفش