رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

یه خونه

یه گیتار

چشمای تو ...

تمام غروب و تماشای تو

 

  • آقای بنفش