رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

یه ذره گرد و خاک رو بریز تو یه جلد چروک یه هسته خرما هم بذار وسطش میشه سنجد .

چجوری دلتون میاد بخورینش آخه ، یه نگاه به قیافه ی خسته ش بکنین :/


  • آقای بنفش