رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

اصل کاری رو یادم رفت بودا ، دعا کنیم تو سال جدید دیگه هیچ جوون دم بختی مجرد نمونه ...

بگید آمین  :))))


  • آقای بنفش