آقای بنفش

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است


زمان ! واژه ی غریبیه ... وقتی این استانداردِ جهانی برای همه یکسان نیست ، برای کسی که منتظر تولد فرزندشه و یا کسی که میدونه فقط چند روز دیگه زنده س . نیم ساعت برای سربازی که روی برجک پست میده با کسی که دست تو دست معشوقه ش به تماشای غروب نشسته خیلی فرق میکنه ... هر ثانیه ی که گذشت برای همیشه گذشته و هیچ چیزی دوباره نمیتونه اونو برگردونه ، ثانیه ای که به شادی گذشت یا به غم ، به دوستی و مهربونی گذشت یا به کینه و نفرت ، خیلی سریع گذشت و یا خیلی کند ...

  • آقای بنفش