آقای بنفش

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...


آدمهای شهر من هر روز صبح ، قبل از شروع کار ، وقتی از زیر این پل ها عبور میکنن این جمله رو میخونن ، خیلی وقتا ذهنشون درگیرش میشه ، حتی اگه نخوان بهش فکر کنن هم تو ناخودآگاهشون باقی میمونه و تاثیرش رو میذاره ، هیچ وقت هم نمیفهمن چرا در آمدشون همیشه " کم " ـه ...
قانون جذب همینه ، به قدرت کلمات ایمان داشته باشید و نذارید بار منفی کلمات توی ذهنتون نفوذ پیدا کنند ، فردا صبح قبل از شروع به کار با خودتون بگید ، حلال باشه ، زیاد هم باشه ... 
چه اشکالی داره :)

  • آقای بنفش