آقای بنفش

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

ادامــه بده

به معجزه

به حضور

به عـطر ...


:: دانلود این آهنگ [ + ]


  • آقای بنفش