رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

اونقدر خوابت دیدنی بود

که ساعت خوابم عوض شد ...


+ رستاک حلاج


  • آقای بنفش