آقای بنفش

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

" خداوند عزیز روزی نقاشی خیلی بزرگ و بسیار زیبایی روی بوم کشید ، با همه قدرتش رنگ ها را ترکیب کرد، با نورش جان بخشید .  این بوم نقاشی پر بود از رازهای خلقت ، تصویری بود که آفرینش را نشان میداد ، شبیه هیچ یک از تصاویر کشیده شده ی هیچ یک از زمین و آسمانیان نبود ، ادامه مطلب ... "


:: فایل شماره ی 31 | لینک وبلاگ | لینک دانلود فایل صوتی | رادیو بلاگیها blogiha@


  • آقای بنفش