رشــــنو

لبخند بزن ، دنیا به لبخند تو محتاجه :)

لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
پیامبر شادی هارا ...

گاهی اوقات فکر های عجیبی به سرم میزند 

از آن فکرهایی که باید آهسته باشند تا به گوش کسی نرسند ...

فکر میکنم به اینکه آیا آنجا که تو هستی هم آسمان آبی است ؟

دلتنگی در بساط تو هم هست ؟

آنجا هم برای سربازان بالای دکل و هواپیماها دست تکان میدهند ؟

آنجا که هستی پیش از باریدن باران آسمان تیره میشود ؟ 

آنجا هم آدمها به وقت دلتنگی فال حافظ میگیرند ؟

آنجا که تو هستی هم برای عکس گرفتن تا سه میشمارن ؟

چرا همیشه فکر میکنم آنجا که تو هستی آدمها خوشبخت ترند ؟!

راستی آنجا که تو هستی من هم هستم ؟


:: از اجراهای بسیار دوست داشتی شاهین شرافتی [ بشنوید ] | رادیو صدای زمین


  • آقای بنفش